O nama

O nama

Informacije u svezi povijesti i strukture, te vizije i misije našeg poduzeća

Povijest


Organiziranje javnog prijevoza u jednom gradu je civilizacijska tekovina. Nastanak javnog gradskog prijevoza u Puli povezan je sa naglim razvojem grada u drugoj polovici XIX stoljeća, kada se nametnula potreba adekvatnog rješavanja prijevoza putnika.

Na prijelazu iz XIX u XX stoljeće, kočije i kola kao prijevozno sredstvo više nisu mogli zadovoljiti narasle potrebe, pa se po uzoru na mnoge gradove tog vremena počelo razmišljati o

gradnji tramvaja. Godine 1897. Ministarstvo željeznica Austrije odobrilo je inž. Rudolfu Urbanitzkyiu početak radova na izgradnji tramvajske pruge. Radovi su započeli 1902. godine.

Nakon eksperimentalnog rada, električni tramvaj svečano je pušten u promet 24.03.1904. godine. Ovaj datum je proglašen danom Pulaprometa. Pula je tada imala električni tramvaj 5 godina poslije Rijeke, 6 godina prije Zagreba i 22. godine prije Osijeka. Tramvaj je u to vrijeme bio atrakcija za Pulu.

U prva četiri mjeseca rada prevezeno je 410 000 putnika, prijeđeno 126 000 km i ostvaren prihod od 50.000 tadašnjih kruna. Početni uspjesi tramvaja potakli su ideju o izgradnji i proširenju tramvajske mreže do Fažane i do Vodnjana. Električni tramvaj je bio simbol novog vremena, ponos Pule i jedno od najsimpatičnijih lica s ulice. Završetkom I SR značenje Pule u gospodarskom pogledu znatno se umanjuje, tako da dolazi do stagnacije tramvaja i nakon 30 godina služenja “stari dobri tramvaj” prestao je djelovati 16.04.1934. godine i prepustio mjesto autobusima.

U periodu od 1934. do 1941. godine prijevoz se obavlja po trasama gdje je prometovao i tramvaj. S obzirom na nedostatak statističkih pokazatelja nije moguće detaljnije analizirati rad poduzeća koje je obavljalo javni prijevoz u tom periodu.

Nakon II SR i osposobljavanjem gospodarskih subjekata za redovno funkcioniranje javlja se potreba za prijevozom. Tijekom 1947. godine formirano je Kotarsko poduzeće za prijevoz putnika u javnom gradskom i prigradskom prijevozu, koje je funkcioniralo pod različitim nazivima do 1961. godine. U tom periodu prošireno je područje opsluživanja na prigradske linije za Medulin, Premanturu, Marčanu, Štinjan, Rakalj i dr.

U periodu od 1962 do 1965. godine tadašnji “Lokalni saobraćaj” prolazi kroz tešku krizu, ali već 1967. godine nastaje faza oporavka nakon provedenog procesa racionalizacije i reorganizacije poslovanja. Godine 1967. garaža i uprava poduzeća bile su u današnjoj Kranjčevićevoj ulici (stara tvornica stakla), a autobusna stanica na Karolini. Uvjeti rada bili su izuzetno teški, osobito ljeti zbog velike prašine, te je autobusna stanica Karolina asfaltirana 1969. godine.

Tijekom 1967. godine u voznom parku bile su takozvane “alfe” kupljene od Riječkog Autotroleja. Te “alfe”, iako su bili stari autobusi, osigurali su premošćivanje problema nedostatka autobusa. Krajem šezdesetih godina “Lokalni saobraćaj” bio je jedno od najboljih poduzeća po poslovanju i kvaliteti usluge po svim pokazateljima tadašnje grupacije javnih prijevoznika. Kako je poslovanje bilo izuzetno pozitivno, iz vlastitih sredstava poduzeće je kupilo 15 novih autobusa marke MAN.

Podaci o poslovanju govore da je u 1971. godini prevezeno 7,2 milijuna putnika i prevaljeno 1,9 milijuna kilometara. Interesantno je ove pokazatelje usporediti s podacima iz 1999. godine, gdje je prevezeno 4,4 milijuna putnika uz praktički istu prijeđenu kilometražu.

Rezultati poslovanja “Lokalnog saobraćaja” tijekom 1972. godine potakli su ideju o cjelokupnoj integraciji tadašnjeg “Autosaobraćaja” i “Lokalnog saobraćaja” s ciljem fuzioniranja oba prometna poduzeća, tako da je “Lokalni saobraćaj” postao OOUR “Lokalni saobraćaj” u sastavu SOUR “Brioni”. U periodu od 1972 do 1984. godine poslovanje se odvijalo u sastavu “Briona”. Zacrtani ciljevi integracije nisu se ostvarili i dolazi, početkom 1984.godine do izdvajanja OOUR-a “Lokalni saobraćaj” iz “Briona” i u proljeće 1984. godine dolazi do konstituiranja Komunalnog poduzeća Pulapromet, tako da pod ovim nazivom poduzeće egzistira i danas.

18.siječnja 1990. godine, Odlukom skupštine općine Pula osniva se Javno poduzeće Pulapromet u vlasništvu općine Pula.

Tijekom siječnja 1991.g. u promet je pušteno 7 komada autobusa marke MAN. Od 1. 01. 1996. godine sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, J.P. Pulapromet se transformira u Trgovačko društvo PULAPROMET d.o.o. u vlasništvu grada Pula i Općina: Barban, Ližnjan, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i Vodnjan.

U prosincu 1995.godine u promet je pušteno 10 novih autobusa marke Mercedes Benz (4 velika solo autobusa i 6 mini autobusa). Od svibnja 1996.godine autobusna stanica prigradskog prijevoza funkcionira na novoj lokaciji autobusnog kolodvora u Šijani.

Tijekom veljače 2003.g. uvodi se novi naplatni sustav (elektronički naplatni sustav), i pušta u promet 6 novih autobusa marke MAN.

Naplatni sustav prilagođen je dotadašnjoj organizaciji prijevoza putnika u vozilima, gdje se poništavanje ili kupnja karte vrši kod vozača, odnosno ulazak putnika odvija isključivo kroz prednja vrata, a izlazak kroz ostala vrata vozila.

Naplatni sustav predstavlja integriranu informatičku cjelinu koja objedinjava više funkcija i gdje se veza između svih tih funkcija ostvaruje pomoću beskontaktne RF kartice (see Figure 1 System architecture).

Izradom i programiranjem beskontaktne kartice dobivaju se različiti tipovi kartica i putnih karata koje naplatni sustav podržava. Pod terminom izrada podrazumijeva se štampanje kartice termoprint ili retransfer tehnologijom čime se dobiva trajni otisak na kartici, dok se programiranjem podrazumijeva dodjeljivanje sigurnosnog koda, serijskog broja i ostalih podataka, odnosno ograničenja karakterističnih za pojedinu karticu ili kartu.

Do lipnja 2007.godine Pulapromet je raspolagao s voznim parkom od 29 autobusa, čija je prosječna starost bila 13,5 godina. Čak 18 autobusa je zbog svoje starosti i otežanog održavanja zahtijevalo hitnu zamjenu.

Sam projekt osuvremenjivanja gradskog prijevoza u suradnji sa Gradom Pula započeo je tijekom 2006. godine, tijekom koje su se provodile sve potrebne aktivnosti od odobrenog kreditnog zaduženja, raspisivanja natječaja pa do odabira isporučitelja autobusa.

Na gradskim linijama Pule od kraja ožujka 2007.godine prometuje 9 novih midi niskopodnih autobusa marke Iveco Irisbus Europolis kapaciteta 73 putnika (19 sjedećih i 54 stajaćih mjesta) i duljine 9,2 metara. Od 14.06.2007.godine u prometu je i preostalih 13 novih solo niskopodnih autobusa, marke Iveco Irisbus Citelis kapaciteta 82 putnika (30 sjedećih i 52 stajaća mjesta) i duljine 12 metara. Navedeni autobusi imali su za to vrijeme najmoderniju tehnologiju koja je zadovoljavalo tada najviše ekološke standarde (EURO 4). Autobusi su u potpunosti su klimatizirani i opremljeni suvremenim automatskim mjenjačem, bogatom sigurnosnom opremom (ABS, ASR…), rampom za invalidne osobe, i suvremenom tehnologijom (računalo za informacijski sustav i evidentiranje putnih karata, informativni displej za označavanje broja linije i odredišta, informativni displej za najavu iduće stanice…).

Osim nabave autobusa promišljanja su bila usmjerena i prema samim korisnicima usluga pa je primjerice u 2011. godini omogućeno uvođenje uređaja za nadoplatu vrijednosnih karata i produženje učeničkih i općih karata u gradu u suradnji sa poslovnim partnerom tvrtkom Inovine. Ovime se povećala dostupnost javnog gradskog prijevoza a smanjile su se i dotadašnje gužve na autobusnom kolodvoru odnosno prodajnom mjestu prijevoznika.

Radi zaštite svih sudionika u prometu sa naglaskom na naše korisnike u 2012.-oj godini u svim se autobusima uveo sustav video nadzora.

Značajno je napomenuti da se izgradnjom najvećeg kružnog toka na ulazu dotadašnja servisna radionica morala izmjestiti pa je tako izgrađen novi servisni centar ( službeno otvoren 29.11.2013. godine ) omogućujući više standarde u poslovanju. U modernoj i funkcionalnoj radionici obavlja se djelatnost servisa, dijagnostike, kontrole i punjenja klima uređaja te izmjene ulja i filtera pri čemu se posebna pažnja posvetila poštivanju svih propisa i preporuka o zaštiti okoliša i zaštiti na radu.

Početkom 2014. godine pokrenuta je inicijative za novom modernizacijom autobusa u suradnji sa Gradom Pula i Plinarom Pula. Oformio se tim koji je bio zadužen za izradu svih pripremnih radnji implementacije agregatske stanice na SPP kao i nabave autobusa na SPP.

Krajem 2016. godine potpisan je Ugovor sa Europskom Bankom za obnovu i razvoj kao nastavak kreditne podrške za nabavu novih autobusa na stlačeni prirodni plin a započele su i pripremne radnje vezane uz ITU mehanizam.

Tijekom 2017. godine je kupljena nova praonica autobusa, uveden je besplatni wi-fi u svim autobusima, nastavilo se sa potrebnim radnjama na Projektu ITU mehanizma a u suradnji sa Ministarstvom mora prometa i infrastrukture započelo se i na pripremi novog projekta zamijene najstarijih autobusa u Republici Hrvatskoj operatera koji su u suvlasništvu jedinica lokalnih samouprava naziva No regret.

U 2018. godini usvojen je Ugovor o javnoj usluzi na svim gradskim i općinskim vijećima a taj je dokument ujedno bio i osnovni preduvjet za prijavu na oba projekta koja su se provodila u Pulaprometu putem Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije ( ITU mehanizam ) te Ministarstva mora prometa i infrastrukture ( No regret ).

Na prijelazu 2018. i 2019.-te godine pokrenuta je i Modernizacija naplatnog sustava Nastavili smo trend korištenja modernih rješenja u poslovanju. Pulapromet je bio prvo gradsko prijevozničko poduzeće u Hrvatskoj koje je još 2003. godine započelo sa upotrebom smart kartica u prijevozu putnika a ovime se nastavilo u dogradnji novih mogućnosti.

Jedna od iznimno važnih činjenica jest da smo uspjeli prilikom prelaska sa tehnologije koju smo koristili od 2003. godine bez ikakvih poteškoća kod putnika zamijeniti sve vrste kartica koje su se do projekta modernizacije naplatnog sustava koristile. Dakle, tijekom prelaska sa starog na novi naplatni sustav omogućen je tkz. dualni rad sustava ( aparati u autobusima su prepoznavali stare kartice kao i nove „Mifare“ kartice koje su polako ulazile u novi naplatni sustav ). Takav način dualnog rada trajao je godinu dana upravo iz razloga kako bi korisnicima olakšali prelazak na novo.

Jedna od trenutno najvažnijih pogodnosti kod novog naplatnog sustava je prelazak sa relacijskog na zonski sustav prijevoza čime se omogućilo primjerice korisnicima iz 2. zone da sa istom cijenom opće mjesečne karte mogu ići na područje ostalih jedinica lokalne samouprave (van njegova mjesta prebivanja ali unutar iste zone).

U 2019.-oj godini Pulaprometu je iz Projekta No regret isporučeno 12 autobusa proizvođača Iveco. Ukupna vrijednost autobusa je iznosila 16.830.000 kuna. Radilo se o 6 niskopodnih gradskih autobusa duljine 12 metara sa troja vrata te 6 nisko ulaznih autobusa sa dvoja vrata. Autobusi su opremljeni euro 6 motorima i time značajno utječu na smanjenje onečišćenja u okoliš.

Svi autobusi su klimatizirani, opremljeni su i rampom za slabije pokretne osobe, sustavom video nadzora a putnicima je i u njima omogućeno besplatno korištenje Wi Fi-a.

Finalizacija projekta ITU mehanizma je bila u 2020.-oj godini kada je izgrađena i puštena u pogon moderna punionica stlačenog prirodnog plina na lokaciji partnera u projektu tvrtke Plinara doo Pula. Vrijednost radova na punionici iznosio je 11.022.000,00 kuna (bez PDV-a). Izvođač radova bila je tvrtka Macel-plin, a nadzor i projektiranje je obavila tvrtka Inženjering za naftu i plin.

Punionica sadrži dosad najnoviju tehnologiju i kapaciteta je 920 kg na sat stlačenog prirodnog plina (cca 10 min za punjenje jednog autobusa).

Pulapromet je ovim Projektom nabavio 12 gradskih autobusa (duljine 12 metara, niskopodne, klimatizirane,.. ) na stlačeni prirodni plin od tvrtke MAN Importer Hrvatska. Ukupna cijena za navedene autobuse s PDV-om iznosila je 29.200.243,75 kuna.

Preostalih 8 autobusa (duljine 12 metara, nisko-ulazne, klimatizirane,.. ) na stlačeni prirodni plin potpisan je nakon provedenog javnog nadmetanja sa tvrtkom Autobus doo Zagreb ovlaštenog zastupnika za IVECO BUS. Ukupna cijena za navedene autobuse s PDV-om iznosila je 16.345.156,25 kuna.

U navedenoj cijeni je uračunata i dijagnostička oprema kao i specijalni alat po jedan komplet za gradske odnosno nisko-ulazne autobuse, te osposobljavanje vozača i osposobljavanje radioničkog osoblja.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije je za Projekt ITU mehanizma dodijelilo 33.698.399,70 kn ( Plinari – 7.872.501,70 kn i Pulaprometu 25.825.898,00 kn ) odnosno 69,3 % prihvatljivih troškova koji su se mogli dodijeliti Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Međutim, dodatnom prijavom na natječaj Ministarstva odobreno nam je dodatnih 8.970.018,78 kuna čime je postotak maksimalnog sufinanciranja dostigao gotovo 88 % investicije.

Tijekom provedbe svih dosad izvršenih radnji u oba projekta koji su sufinancirani sredstvima europske unije imali smo iznimnu suradnju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije, Ministarstva mora prometa i infrastrukture, SAFU-a i Grada Pule.

Iz svega se može neminovno zaključiti kako se Grad Pula opredijelio za čisti urbani promet i visoki stupanj održive urbane mobilnosti koja direktno doprinosi boljoj kvaliteti života stanovnika te je u suglasju s trendovima i novim europskim smjernicama.

Osim navedenog rukovodeći kadar u Pulaprometu surađuje i/ili izrađuje i druge Projekte poput izrade studije prijevoza putnika osnovnih i srednjih škola na području Istarske županije, Masterplana prometnog razvoja Istarske županije s osvrtom na cestovni promet kao i sudjelovanje na izradi SUMP-a ( Sustainable Urban Mobility Plan ) za Grad Pulu,..

Tijekom cijelog perioda posebna se pažnja poklanja radnicima kojima je osigurano permanentno usavršavanje ( naročito tehničkog osoblja ), povećana su i primanja, te su se time uskladila sa ostalim prijevoznicima u Republici Hrvatskoj.

Naročita pažnja posvećuje se zaštiti na radu ( izradila se procjena opasnosti, uspostavljen je odbor za zaštitu na radu koji permanentno prati sve novitete zakonske regulative uz obvezu provođenja istih u Društvu ).

I doista, u razdoblju od 24.03.1904.godine do danas, javni prijevoz u Puli prošao je kroz niz tehnoloških i organizacijskih promjena, ali što je najbitnije, javni prijevoz je opstao, rastao ili stagnirao zajedno sa gospodarskim razvojem grada i šireg područja na kojem je funkcionirao.

Pulapromet u voznom parku ima trenutno 36 autobusa te nakon isporuke 12 autobusa u 2019.-oj godini te 20 autobusa na stlačeni prirodni plin 2020. godine ima najmlađi vozni park u Republici Hrvatskoj.

Naše dosadašnje kao i buduće opredjeljenje je daljnje jačanje uloge i značaja javnog gradskog i prigradskog prijevoza uz uvažavanje promišljanja korisnika kao i mogućnosti potpore vlasnika Pulaprometa.