Novosti

Novosti

Informacije i obavijesti vezane uz naše poslovanje i prometovanje

Obavijesti korisnicima


Obavijest - testiranje kandidata

Obavijest u svezi Natječaja za prijem na radno mjesto u trgovačko društvo Pulapromet d.o.o. - poslovni tajnik (pravnik) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci, objavljenog pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Pula i web stranicama trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. dana 19.07.2023. godine, obavještavamo sljedeće kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz javnog natječaja

1. BD41814
2. KSC39899
3. BJ53842
4. KP81020
5. IB02829
6. ML67213
7. SK04524

da će se pisani dio testiranja provesti dana 11.09.2023. godine, s početkom u 08:00 sati u prostorijama trgovačkog društva Pulapromet d.o.o., na adresi Starih statuta 1/a, Pula.

RASPORED TESTIRANJA

08:00 sati – pristupaju svi prije navedeni kandidati
Identifikacija kandidata

08:05 – 08:45 sati
Provjera znanja - pisani test iz poznavanja propisa iz područja:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20);
2. Zakon o radu (93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23)
3. Zakon o trgovačkim društvima (111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23)
4. Zakon o javnoj nabavi (120/16 i 114/22)

Nakon provedenog testiranja neće se utvrditi rang lista, već ukupni broj ostvarenih bodova kandidata. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom dijelu testiranja.

Istoga dana, 11.09.2023 godine u 12:30 sati u prostorijama trgovačkog društva Pulapromet d.o.o., u Puli, na adresi Starih statuta 1a, kandidatima koji su pristupili testiranju predočit će se rezultati testiranja te će se nakon predočenja rezultata testiranja provesti intervju sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.

Pula, 31.08.2023. godine