Novosti

Novosti

Informacije i obavijesti vezane uz naše poslovanje i prometovanje

Obavijesti korisnicima


Obavijest o testiranju kandidata

OBAVIJEST u svezi Natječaja za prijem na radno mjesto u trgovačko društvo Pulapromet d.o.o. -  poslovni tajnik (pravnik) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci, objavljenog pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područni ured Pula i web stranicama trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. dana 29.09.2023. godine, obavještavamo sljedeće kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz javnog natječaja

1.    SD97803
2.    BJ53842

da će se pisani dio testiranja provesti dana 06.11.2023. godine, s početkom u 08:00 sati u prostorijama trgovačkog društva Pulapromet d.o.o., na adresi Starih statuta 1/a, Pula.

RASPORED TESTIRANJA
08:00 sati – pristupaju svi navedeni kandidati 
Identifikacija kandidata
08:05 –08:45 sati
Provjera znanja - pisani test iz poznavanja propisa iz područja:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20);
2. Zakon o radu (93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23)
3. Zakon o trgovačkim društvima (111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) 
4. Zakon o javnoj nabavi (120/16 i 114/22) 

Nakon provedenog testiranja neće se utvrditi rang lista, već ukupni broj ostvarenih bodova kandidata. Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom dijelu testiranja.

Istoga dana, 06.10.2023 godine u 12:30 sati u prostorijama trgovačkog društva Pulapromet d.o.o., u Puli, na adresi Starih statuta 1a, kandidatima koji su pristupili testiranju predočit će se rezultati testiranja te će se nakon predočenja rezultata testiranja provesti intervju sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju.


Pula, 25.10.2023. godine