Karte

Karte

Informacije u svezi dnevnih, mjesečnih, učeničkih i umirovljeničkih karata

Putne karte


Cijena putne karte za jedan kalendarski mjesec

Vrsta karte Jedne zone Dvije zone Tri zone
Umirovljenička karta 10.60 € 21.20 € 31.90 €
Sufinancirana karta 8.20 € 12.60 € 14.60 €

Cijena putne karte za godinu dana od dana izdavanja

 

Vrsta karte Prva zona
Umirovljenička karta - godišnja A (mirovina do 332,00 €) 0.00 €
Umirovljenička karta - godišnja B (mirovina od 332,01 € do 465,00 €) 33,20 €
Umirovljenička karta - godišnja C (mirovina od 465,01 € do 600,00 €) 39,80 €
Umirovljenička karta - godišnja D (mirovina od 600,01 € do 730,00 €) 46,50 €
Umirovljenička karta - godišnja E (mirovina od 730,01 € i više) 53,10 €