Karte

Karte

Informacije u svezi dnevnih, mjesečnih, učeničkih i umirovljeničkih karata

Putne karte


Cijena putne karte za jedan kalendarski mjesec

Vrsta karte Jedne zone Dvije zone Tri zone
Učenička karta - Osnovne škole (od rujna do lipnja) 18.60 € 29.20 € 35.80 €
Sufinancirana karta - Osnovne škole (1.zona)   6.60 € - -
Učenička karta - Srednje škole (od rujna do lipnja) 38,00 € 67,00 € 92,00 €
Sufinancirana karta - Srednje škole prema Odluci MZO   9,50 € 16,75 € 23,00 €
Povlaštena karta - Srednje škole (1.zona)   13.00 € - -
Posebna karta sukladno Odluci - Srednje škole (1.zona)   18.60 € - -
Učenička karta - Studenti 18.60 € 29.20 € 35.80 €
Povlaštena karta - Studenti (1.zona)   13.00 € - -
Učenička karta - Školski praznici 18.60 € 29.20 € 35.80 €

Cijena putne karte za jedan kalendarski mjesec

Vrsta karte Jedne zone Dvije zone
Učenička karta - Osnovne škole (od rujna do lipnja) 18.00 € 30.50 €
Sufinancirana karta - Osnovne škole 0.00 € 0.00 €