Karte

Karte

Informacije u svezi dnevnih, mjesečnih, učeničkih i umirovljeničkih karata

Putne karte


Cijena putne karte za jedan kalendarski mjesec

Vrsta karte Jedne zone Dvije zone Tri zone
Učenička karta - Osnovne škole (od rujna do lipnja) 18.60 € / 140,14 HRK 29.20 € / 220,01 HRK 35.80 € / 269,74 HRK
Sufinancirana karta - Osnovne škole (1.zona)   6.60 € / 49,73 HRK - -
Učenička karta - Srednje škole (od rujna do lipnja) 30.50 € / 229,80 HRK 53.10 € / 400,08 HRK 73.00 € / 550,02 HRK
Sufinancirana karta - Srednje škole (1.zona)   7.62 € / 57,41 HRK 13.27 € / 99,98 HRK 18.25 € / 137,50 HRK
Povlaštena karta - Srednje škole (1.zona)   13.00 € / 97,95 HRK - -
Posebna karta sukladno Odluci - Srednje škole (1.zona)   18.60 € / 140,14 HRK - -
Učenička karta - Studenti 18.60 € / 140,14 HRK 29.20 € / 220,01 HRK 35.80 € / 269,74 HRK
Povlaštena karta - Studenti (1.zona)   13.00 € / 97,95 HRK - -
Učenička karta - Školski praznici 18.60 € / 140,14 HRK 29.20 € / 220,01 HRK 35.80 € / 269,74 HRK

Cijena putne karte za jedan kalendarski mjesec

Vrsta karte Jedne zone Dvije zone
Učenička karta - Osnovne škole (od rujna do lipnja) 18.00 € / 135,62 HRK 30.50 € / 229,80 HRK
Sufinancirana karta - Osnovne škole 0.00 € / 0,00 HRK 0.00 € / 0,00 HRK