Karte

Karte

Informacije u svezi dnevnih, mjesečnih, učeničkih i umirovljeničkih karata

Putne karte


Pojedinačne karte za jednu vožnju (cijena jedne vožnje - jednog poništavanja)

Vrsta karte Jedna zona Dvije zone Tri zone
Pojedinačna karta - vrijednosna (PREPAID) 0.90 € / 6,78 HRK 1.50 € / 11,30 HRK 2.30 € / 17,33 HRK
Pojedinačna karta - BUS 1.50 € / 11,30 HRK 2.00 € / 15,07 HRK 2.70 € / 20,34 HRK