Karte

Karte

Informacije u svezi dnevnih, mjesečnih, učeničkih i umirovljeničkih karata

Putne karte


Cijena putne karte za jednu osobu za jedan, tri ili sedam dana

Vrsta karte Neograničen broj vožnji unutar sve tri zone
Dnevna karta (unutar 24h od prvog poništavanja) 4.00 €
Trodnevna karta (unutar 72h od prvog poništavanja) 10.00 €
Sedmodnevna karta (unutar 168h od prvog poništavanja) 19.90 €