O nama

Projekti

Više informacija o uspješnim EU projektima našeg poduzeća

Interreg Italy-Croatia CROSSCONNECT


CROSSCONNECT

CROSSCONNECT
CROSSCONNECT, "Cross-border Coordinated Sea-Land Approach Interconnecting Ports of the Adriatic Sea with Airports and Urban Areas", financiran je iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska, posebno u okviru Standardnog poziva za dostavu projektnih prijedloga, Specifični cilj 3.1. usmjeren je na razvoj i poboljšanje održive, klimatski otporne, inteligentne i intermodalne mobilnosti, uključujući poboljšani pristup TEN-T-u i prekograničnu mobilnost. 

CILJ PROJEKTA
Sveobuhvatni cilj CROSSCONNECT-a je razviti multimodalni koordinirani pristup more-kopno koji se temelji na održivim i tehnološki naprednim rješenjima. Ovim rješenjima povezat će se hrvatske i talijanske luke s urbanim područjima i zračnim lukama, čime će se poboljšati mobilnost putnika, a sve u cilju prekogranične suradnje.

GLAVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI I REZULTATI
•    Procjena i kapitalizacija dostupnih znanja proizašlih iz projekata Interreg ADRIGREEN i INTERPASS.
•    Uspostava prekogranične tehničke radne skupine, sastavljene od ključnih stručnjaka (međunarodnih stručnjaka za intermodalne tehnike i metodologije), dionika i predstavnika projektnih partnera.
•    Definiranje prekogranične strategije prijenosa s odabirom rješenja za primjenu prema multimodalnom pristupu.
•    Definiranje i provedba pilot projekata i testiranje inovativnih zelenih i ICT rješenja u prometnom sektoru.
•    Definiranje strateškog plana projekta CROSSCONNECT za intermodalni prijevoz putnika između luka i zaleđa (urbanih područja i zračnih luka) u cilju poboljšanja putničkog iskustva i turističke ponude.
•    Organizacija strateških okruglih stolova s lučkim upravama s ciljem njihovog konkretnog uključivanja u usvajanju intermodalnih rješenja razvijenih i testiranih tijekom projekta, te angažiranju za stvaranje novih ili moderniziranih veza u drugim područjima.

PROJEKTNI PARTNERI
CROSSCONNECT konzorcij se sastoji od 8 projektnih partnera te 2 pridružena partnera. 
Partneri na projektu su:
•    Zračna luka Dubrovnik (Nositelj projekta)
•    Lučka uprava Dubrovnik (Projektni partner 2)
•    Lučka uprava sjevernog Jadrana - luke Venecija i Chioggia (Projektni partner 3)
•    SAVE S.p.A (Projektni partner 4)
•    Lučka uprava Pula (Projektni partner 5)
•    Pula promet (Projektni partner 6)
•    Lučka uprava južnog Jadrana - luke Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta i Monopoli (Projektni partner 7)
•    GPP Brindisi S.p.A (Projektni partner 8)

Pridruženi partneri su:
•    Luka Rijeka
•    Luka Ancona

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.03.2024. – 30.04.2026. 
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: € 2.088.780,00 

POVEZNICA: https://www.italy-croatia.eu/web/crossconnect
PROFILI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558519746369
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/interreg-crossconnect/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJPP-h6yj0lg7lV9aRl86Bg
 


Počinje projekt CROSSCONNECT: Unapređenje jadranske povezanosti kroz održiva multimodalna rješenja

Projekt CROSSCONNECT, koji provodi Zračna luka Dubrovnik kao vodeći partner, službeno je započeo uspješnim početnim sastankom održanim 18. travnja 2024. u hotelu Kompas u Dubrovniku. Ovaj sastanak okupio je sve projektne partnere, omogućivši detaljne rasprave i strateško planiranje za nadolazeće projektne aktivnosti.

CROSSCONNECT, "Cross-border Coordinated Sea-Land Approach Interconnecting Ports of the Adriatic Sea with Airports and Urban Areas", financiran je iz Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska, posebno u okviru Standardnog poziva za dostavu projektnih prijedloga, Specifični cilj 3.1. usmjeren je na razvoj i poboljšanje održive, klimatski otporne, inteligentne i intermodalne mobilnosti, uključujući poboljšani pristup TEN-T-u i prekograničnu mobilnost. S ukupnim proračunom od 2.088.780,00 € (EFRR 1.671.024 € i sufinanciranje 417.756,00 €), projekt je započeo 1. ožujka 2024., a završit će 30. travnja 2026.

Tijekom 26 mjeseci, CROSSCONNECT konzorcij, koje se sastoji od 4 talijanska i 4 hrvatska partnera iz 4 različita metropolitanska područja (Venecija, Pula, Dubrovnik i Bari-Brindisi), surađivat će u postizanju ciljeva projekta. Partneri na projektu su:

- 4 lučke uprave (Lučka uprava sjevernog Jadrana - luke Venecija i Chioggia, Lučka uprava južnog Jadrana - luke Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta i Monopoli, Lučka uprava Dubrovnik, Lučka uprava Pula),
- 2 zračne luke (Zračna luka Dubrovnik, SAVE S.p.A),
- 2 gradska javna prijevozna poduzeća (GPP Brindisi S.p.A., Pula promet),
- 2 pridružena partnera (Luka Rijeka i Luka Ancona).

Sveobuhvatni cilj CROSSCONNECT-a je razviti multimodalni koordinirani pristup more-kopno koji se temelji na održivim i tehnološki naprednim rješenjima. Ovim rješenjima povezat će se hrvatske i talijanske luke s urbanim područjima i zračnim lukama, čime će se poboljšati mobilnost putnika. Projekt ima za cilj kapitalizirati dostupna rješenja i know-how, prikupljajući znanje iz prethodnih iskustava i primjenjujući ga na međusobno povezivanje luka, zračnih luka i urbanih područja u sveobuhvatnom pristupu. To uključuje inovativna i održiva rješenja temeljena na ICT-u, rješavajući ključnu prazninu u strateškom planiranju prometa u jadranskoj regiji.

“Dubrovačka zračna luka sa zadovoljstvom vodi ovaj iznimno važan projekt jer predvodi inovativna i održiva rješenja u intermodalnom prijevozu, potičući suradnju među ključnim dionicima u svrhu poboljšanja povezanosti i mobilnosti u jadranskoj regiji”, rekao je Josip Paljetak, voditelj projekta iz Zračne luke Dubrovnik.

Početni sastanak završio je s entuzijazmom jer su sudionici potvrdili svoju predanost pokretanju napretka i stvaranju povezanije i ekološki prihvatljivije prometne mreže u regiji.


Za medijske upite, intervjue ili daljnje informacije o projektu CROSSCONNECT i njegovim rezultatima obratite se:

Voditelj komunikacija:
Ime i prezime: Neda Radolović
E-mail: neda.radolovic@pulapromet.hr
Telefon: 099 222 677 1