O nama

Projekti

Više informacija o uspješnim EU projektima našeg poduzeća

NO REGRET


Ugodnija vožnja u gradskim autobusima

 

Novi moderno opremljeni ekološki autobusi osigurat će kvalitetniji javni gradski prijevoz 12 novih autobusa u završnoj su fazi proizvodnje i uskoro stižu na pulske ulice. Bit će klimatizirani te uz ostalu opremu opremljeni i rampom za slabije pokretne osobe i sustavom video nadzora. S ugrađenim euro 6 motorima značajno će utjecati na smanjenje onečišćenja u okoliš.

Autobusi se nabavljaju u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija pri čemu financiranje od strane EU-a iznosi 85 posto dok se preostalih 15 posto financira od strane Ministarstva mora prometa i infrastrukture. Projekt je pokrenut na razini cijele Hrvatske, odnosno realizira se u gradovima koji imaju javni gradski prijevoz s osnovnim ciljem zamjene najstarijih autobusa u voznom parku prijevoznika.

Ugovor o dodjeli sredstava je uručen na sjednici Vlade održane 13. rujna 2018. godine u Puli.

Odabrani isporučitelj, nakon provedenog javnog nadmetanja, je tvrtka Autobusi d.o.o. iz Zagreba koja će isporučiti 12 autobusa marke Iveco ukupne vrijednosti 16.830.000 kuna. Radi se o 6 niskopodnih gradskih autobusa duljine 12 metara sa troja vrata te 6 nisko ulaznih autobusa sa dvoja vrata.

„Uz izniman uloženi trud u navedenom projektu ovime je dokazano da je zajedništvom i upornošću angažiranih djelatnika Pulaprometa i resornog Ministarstva uz suradnju Grada Pule moguće doći do ostvarenja cilja. Željeli smo našim sugrađanima omogućiti kvalitetniji javni gradski prijevoz i to nam je bila misao vodilja. Budući se tako velike investicije ne mogu realizirati samo iz vlastitog proračuna, pravovremeno smo se pripremili i uključili u projekt i iskoristili sredstva EU fondova“, istaknuo je Igor Škatar direktor Pulaprometa d.o.o..

Osim na području grada Pule, novi autobusi osigurat će kvalitetnije prijevozne usluge i ostalim korisnicima iz Grada Vodnjana, Općina Fažane, Ližnjana i Medulina ali i svim posjetiteljima koji dolaze u navedene destinacije.

Dolazak svih 12 autobusa u Pulu očekuje se u prvoj polovici lipnja.

Opis projekta 

Potpisivanje ugovora za SPP autobuse

Projekt NO Regret
Nabava novih autobusa za Pulapromet d.o.o.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. – KK.07.4.2.03.0006

Projektom Pulapromet planira nabaviti 12 autobusa pogonjenih dizelskim motorom od čega šest gradskih niskopodnih s troja vrata i šest gradsko-prigradskih s niskim ulazom i dvojim vratima. Dizelski motori koji će biti ugrađeni u novim autobusima su motori najnovije generacije s niskom emisijom CO2 koji zadovoljavaju Euro VI normu ispušnih plinova, a kojima će se zamijeniti dio postojećeg, tehnološki zastarjelog, voznog parka.

Zastarjeli vozni park tvrtke karakterizira starost i velik broj prijeđenih kilometara dijela autobusa, što dovodi do čestih kvarova te slijedom toga i do poteškoća u pružanju usluga javnog prijevoza na području djelovanja tvrtke. U postojećem voznom parku koji broji 34 autobusa i dalje su u eksploataciji, između ostalih, vozila proizvedena 1988. godine, zatim 1995. i 2003. godine s konvencionalnim, EURO I i EURO III motorima. Navedena su vozila prošla između 900.000 i 1.600.000 km. Posljednja nabava vozila izvršena je u 2007. godini. Postojeće stanje ugrožava redovito pružanje usluge, zahtijeva visoke troškove održavanja i ima negativan utjecaj na okoliš.

Stoga, po isporuci 12 novih autobusa, dvanaest najstarijih autobusa iz postojećeg voznog parka prestaje s prometovanjem te će vozni park tvrtke i dalje brojiti 34 autobusa.
Opći cilj projekta je poboljšati kvalitetu usluge javnog prijevoza građanima na području grada Pule i prigradskih JLS te osigurati njegovu održivost.
Specifični ciljevi projekta su:

  •   povećati udobnost i dostupnost usluge javnog prijevoza;
  •   smanjiti štetni utjecaj na okoliš i emisije CO2 (očekuje se smanjenje od cca. 99 t CO2 ekvivalenta godišnje);
  •   povećati sigurnost u javnom prijevozu;
  •   smanjiti troškove održavanja vozila.

  
Glavni cilj nabave novih vozila je osigurati odgovarajuću razinu udobnosti, sigurnosti i učestalosti prijevoza građanima, a time ih i potaknuti na odluku da za svoja putovanja manje koriste osobna vozila. Novi autobusi se nabavljaju i kako bi se osigurao standard usluge javnog prijevoza kako je definiran Ugovorom o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza. Novi autobusi će prometovati na linijama koje su definirane predmetnim ugovorom.
  
Ciljevi projekta sukladni su svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i EU strateškim dokumentima u sektoru prometa, kao i Operativnim programom Konkurentnost i kohezija (2014.-2020.), Prioritetnom osi 7 – Povezanost i mobilnost, Specifičnim ciljem 7ii2 – Povećanje broja putnika u javnom prijevozu. U tom smislu, ovaj projekt izravno će pridonijeti pokazatelju 7cb18 – Nov putnički vozni park. Projektne aktivnosti usklađene su sa strateškim dokumentima Europske unije ključnima za područje prometne politike – urbane i regionalne mobilnosti: Transport White Paper (2011.) i European Strategy for Low-Emission Mobility (2016.). Na nacionalnoj razini, projekt podržava mjere Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine, a posebno U.17 Nabava novog voznog parka. Nadalje, projekt je povezan i sa drugim predviđenim projektima iz prometnog sektora.
  
Ukupna vrijednost projekta: 22.845.000 Kn.
Prihvatljivi troškovi projekta iznose 18.000.000 Kn.
Neprihvatljivi troškovi projekta iznose 4.845.000 Kn (PDV + Upravljanje projektom i administracija + Promidžba i vidljivost).
Prihvatljivi troškovi implementacije projekta se sufinanciraju 85% iz fondova EU i 15% iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Razdoblje provedbe projekta je 24 mjeseca. Implementacija se odvija u periodu od 2018. – 2020. godine kroz jedan element projekta – EP1 – Nabava vozila.
U okviru EP1 – Nabava vozila, nabavit će se dvanaest autobusa. Procijenjeni rok isporuke autobusa je sedam mjeseci od dana sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem temeljem javnog nadmetanja.
  
Kontakt osoba za više informacija
Ime i prezime: Darko Radetić
Funkcija: Rukovoditelj prometa i tehnike
E-mail: info@pulapromet.hr