O nama

Projekti

Više informacija o uspješnim EU projektima našeg poduzeća

ITU Mehanizam


Potpisivanje ugovora za SPP autobuse

Nakon provedenog postupka javnog nadmetanja i odluke o odabiru, dana 27. rujna 2019. godine u Zagrebu su potpisani ugovori sa isporučiteljima autobusa na prirodni stlačeni plin.

Za 12 gradskih autobusa ( duljine 12 metara, niskopodne, klimatizirane,.. ) na stlačeni prirodni plin potpisan je ugovor sa tvrtkom MAN Importer Hrvatska. Ukupna cijena za navedene autobuse sa PDV-om iznosi 29.200.243,75 kuna.

Za 8 autobusa ( duljine 12 metara, nisko-ulazne, klimatizirane,.. ) na stlačeni prirodni plin potpisan je ugovor sa tvrtkom Autobus doo Zagreb ovlašteni zastupnik za IVECO BUS. Ukupna cijena za navedene autobuse sa PDV-om iznosi 16.345.156,25 kuna.

U navedenoj cijeni je uračunata i dijagnostička oprema kao i specijalni alat po jedan komplet za gradske odnosno nisko-ulazne autobuse, te osposobljavanje vozača i osposobljavanje radioničkog osoblja.

Cilj projekta „Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice“ u kojem kao nezaobilazni partner sudjeluje pulska Plinara je povećanje putnika u javnom prijevozu uz značajan utjecaj na kvalitetu okoliša i prelazak na drugi energent ( stlačeni prirodni plin ).

Kroz Integrirana teritorijalna ulaganja namjera je povećati dosadašnju prijevoznu uslugu na sva ona područja koja su ušla u Projekt. Radi se o općinama koje gravitiraju u dnevnim migracijama prema najvećem istarskom gradu ( poput Općine Barban i Marčane kao i Svetvinčenta ali i svih današnjih suvlasnika Pulaprometa poput Grada Vodnjana, Općine Medulin i Općine Ližnjan ).

Tijek projekta :

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“, Prioritetne osi 7 „Povezanost i mobilnost“, te Specifičnog cilja  7ii2 „Povećanje broja putnika u javnom prijevozu“ Ministarstvo je pokrenulo Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt, javnom objavom na portalu eFondovi 11. siječnja 2018. godine.

Pulapromet je na Poziv prijavio projektni prijedlog a zaprimanje i registracija je izvršena automatski putem sustava e Fondovi.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u ulozi posredničkog tijela razine 2 ( provela je 2.,3. i 4. fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava ( administrativnu provjeru, provjeru prihvatljivosti prijavitelja, projekta i aktivnosti te provjeru prihvatljivosti izdataka ) za projektni prijedlog.

Grad Pula, središte urbanog područja u kojem se provode integrirana teritorijalna ulaganja, kao Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja, proveo je 5. Fazu postupka dodjele bespovratnih sredstava – procjenu kvalitete projektnog prijedloga.

Temeljem uvjeta Poziva i u skladu s rezultatima provedenih provjera za Projekt ( nabavke 20 autobusa duljine 12 metara ) dodijelilo se maksimalno 33.698.399,70 kn ( Plinara – 7.872.501,70 kn i Pulapromet 25.825.898,00 kn ) odnosno 69,3 % prihvatljivih troškova koji su se mogli dodijeliti Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Međutim, dodatnom prijavom na natječaj Ministarstva odobreno nam je dodatnih 8.970.018,78 kuna čime postotak maksimalnog sufinanciranja dostiže gotovo 88 %.

Prije same prijave na Poziv Ministarstva urađene su i brojne predradnje poput primjerice :

  • Usvajanje ugovora o javnoj usluzi ( PSC – Public Service Contract) od strane svih suvlasnika operatera na gradskim i općinskim vijećima,
  • Studija izvodljivosti ( s analizom troškova i koristi ),
  • Elaborati zaštite na radu, zaštite od požara, od buke,
  • Mišljenje utjecaja na okoliš,
  • Građevinski projekti ( armirano betonske konstrukcije, čelične konstrukcije i niskogradnje kao i projekt instalacije vodovoda i kanalizacije ),
  • Elektrotehnički projekt,..
  • Troškovnik radova, materijala i opreme

Dana 28. ožujka 2019. godine na prostoru Plinare doo obilježilo se svečano polaganje kamena temeljca kojim je započeo izvedbeni dio projekta punionice.

Vrijednost radova na punionici iznosi 9,3 milijuna kuna (bez PDV-a), od čega je bespovratno 7,8 milijuna kuna. Izvođač je tvrtka Macel-plin, a nadzor i projektiranje vrši tvrtka Inženjeringa za naftu i plin.

Punionica će sadržavati nove tehnologije i biti kapaciteta 920 kg na sat stlačenog prirodnog plina (10 min za punjenje jednog autobusa).

Tijekom provedbe svih dosad izvršenih radnji imali smo iznimnu suradnju između ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije, SAFU-a, grada Pule kao i tvrtke partnera Plinare.

Iz svega se može neminovno zaključiti kako se grad Pula opredijelio za čisti urbani promet i visoki stupanj održive urbane mobilnosti koja direktno doprinosi boljoj kvaliteti života stanovnika te je u suglasju s trendovima i novim europskim smjernicama.

Opis projekta

Pulapromet d.o.o. je 27. srpnja 2018. godine potpisalo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ugovor je potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnje agencije agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije s jedne strane i Pulepromet d.o.o. kao korisnika bespovratnih sredstava s druge strane. Sukladno potpisanom sporazumu o partnerstvu, partner projekta je Plinara d.o.o..

Bespovratna sredstva dodjeljuju se u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Nabava SPP autobusa i izgradnja SPP punionice“KK. 07.4.2.08.0001 koji uključuje izgradnju punionice na SPP i popratne infrastrukture i nabavu 20 autobusa na SPP. Integriranost projekta je neodvojiva zbog izgradnje SPP punionice od strane Plinare d.o.o. te nabave autobusa od strane Pulaprometa d.o.o..

Nositelj projekta: Pulapromet d.o.o.
Partner projekta: Plinara d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 60.810.538,75 kuna
EU udio u financiranju projekata: 33.698.399,70 kuna
Razdoblje provedbe: 27.07.2018. – 27.10.2019.

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:
1. Izgradnja punionice na SPP
2. Nabava novih autobusa na SPP
3. Promidžba i vidljivost
4. Upravljanje projektom

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Cilj projekta je povećati broj putnika u javnom prijevozu jačanjem konkurentnosti javnog prijevoza putem ulaganja u kvalitetu, sigurnost i dostupnost za osobe smanjene pokretljivosti te smanjenje emisije CO2.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje slijedećih rezultata:
1. Izgradnja punionice na SPP
2. Nabava novih autobusa na SPP
3. Povećanje broja putnika u gradskom prijevozu

Kontakt osoba za više informacija: Alen Petrović